ប្រអប់ចែកចាយ

  • ប្រអប់ចែកចាយថាមពលរបស់នាវា

    ប្រអប់ចែកចាយថាមពលរបស់នាវា

    ប្រអប់ចែកចាយថាមពលនៅច្រាំងសមុទ្រ (តទៅនេះហៅថាប្រអប់ថាមពលច្រាំង) គឺជាឧបករណ៍ធានាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលកប៉ាល់ពិសេសដែលបានដំឡើងនៅក្នុងស្ថានីយកំពង់ផែ។ឧបករណ៍នេះគឺសមរម្យសម្រាប់ប្រព័ន្ធចែកចាយថាមពល AC បីដំណាក់កាលដែលមានប្រេកង់ការងារ 50-60Hz និងវ៉ុលធ្វើការវាយតម្លៃ 220V/380V ។